Joystick Server

Joystick Server 1.0

Miễn phí
Turns an Android phone into a video game controller
Người dùng đánh giá
4.0  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
VHSoft

Connect your Android device to a personal computer and manage its content. Access remote management options and assign the functions of a game controller to a phone. The program works with multiple titles. The control layout is standard for the current generation gamepads.

Joystick Server là do chương trình cho phép anh dùng Android điện thoại cho điều khiển của máy tính trò chơi. Anh sẽ phải tham dự chàng IP địa chỉ và số hiệu cổng để thiết lập liên hệ với Android thiết bị và anh có thể dùng điện thoại như một cần điều khiển.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: